fbpx

Na ons rundvlees en varkens vlees zijn we opzoek gegaan naar collega boeren die met dezelfde kennis en passie kippen verzorgen als wij koeien verzorgen. Zo zijn we een nieuwe samenwerking aangegaan met kippenboeren net over de taalgrens met een groot hart voor hun dieren. We vinden het belangrijk dat de dieren beschikken over een buitenloop en 100% lokaal geproduceerd biologisch voeder krijgen. Enkel op die manier resulteert dit in een  zeer lekker stukje biologische hoevekip van uitzonderlijke kwaliteit. De smaak van vanouds!

Omdat de kippen over grote weides beschikken waar ze in lopen, en biologisch gevoerd worden duurt het aanzienlijk langer voor ze klaar zijn om op te eten. Dit proef je uiteraard in een stevige structuur van het vlees van kippen die steeds in de beste omstandigheden worden gehouden en altijd de keuze hebben of ze binnen of buiten willen rondlopen.

Deze kippen worden door ons aangeboden in hele delen (een volledige kip) of halve delen (de helft van een volledige kip). Deze zijn verpakt onder beschermde atmosfeer en zitten in een speciaal schaaltje om de versheid te garanderen. De levering gebeurt samen met de bestelde delen van het rund of het varken in de gekende koeldozen. Er is dus de mogelijkheid om kip bij te bestellen bij een bestaand pakket met varkens en/of rundsvlees of enkel kip indien er minimum 9 kg kip besteld wordt, in dit geval betekent dat 5 hele kippen of 10 halve kippen.

Je kan ze dan ook makkelijk in de vriezer zetten samen met de andere stukken van sameneenkoe.be

 

 

Après notre viande de bœuf et de porc, nous sommes allés à la recherche de compagnons d’élevage qui s’occupent des poulets avec les mêmes connaissances et passion que nous pour les vaches. Par exemple, nous avons conclu un nouveau partenariat avec des producteurs de poulet juste de l’autre côté de la frontière linguistique avec un grand cœur pour leurs animaux. Nous pensons qu’il est important que les animaux aient le choix de pouvoir gambader en plein air et recevoir 100% d’aliments biologiques produits localement. Cela se traduit par un morceau de poulet fermier biologique très savoureux d’une qualité exceptionnelle. Le goût de l’ancien!

Parce que les poulets ont de grands pâturages dans lesquels ils marchent et sont nourris de manière biologique, il faut beaucoup plus de temps avant qu’ils ne soient prêts à manger. Vous pouvez le déguster bien sûr dans une structure solide de viande de poulets qui sont toujours conservés dans les meilleures conditions et ont toujours le choix s’ils veulent marcher à l’intérieur ou à l’extérieur.

Ces poulets sont proposés par nos soins en parties entières (un poulet plein) ou en demi-parties (un demi poulet plein). Ceux-ci sont emballés dans une atmosphère protégée et sont dans un plat spécial pour garantir la fraîcheur. La livraison a lieu avec les parties commandées du bœuf ou du porc dans les boîtes de refroidissement connues. Il y a donc la possibilité de commander du poulet avec un emballage existant avec des porcs et / ou du bœuf ou seulement du poulet si un minimum de 9 kg de poulet est commandé, dans ce cas cela signifie 5 poulets entiers ou 10 demi-poulets.

Vous pouvez également les mettre facilement au congélateur avec les autres morceaux de Sameneenkoe.be

https://www.sameneenkoe.be/nl

 

Produits en vente

Coordonnées

Adresse
Onze-Lieve-Vrouwstraat, 15
3540 HERK-DE-STAD
Téléphone
053/ 436 71 12