fbpx

Coq des Prés is een onafhankelijk merk dat is opgericht door pluimveehouders om zich hun knowhow weer toe te eigenen. De coöperatie en haar merk blijven verder evolueren rond vier basisprincipes: kwaliteit, respect, transparantie en solidariteit. Dat zijn de bindende ijkpunten die in het handvest van de coöperatie concreter worden uitgewerkt.

Het handvest garandeert:

 

De kracht van een coöperatie ten dienste van pluimveehouders. De voordelen van samenwerking zijn talrijk: bundeling van de krachten, intrinsieke stimulering om het werk goed te doen, controle en diversifiëring van de afzetmogelijkheden door uitsluitend op de boerderij en via de korte keten te verkopen, maar ook gezelligheid en een groepsdynamiek van producenten die zich voortdurend verder verbeteren (met name door opleidingen en workshops).

 

Een eerlijke en billijke vergoeding voor elke speler in de keten. De Coq des Prés-kippen hebben het label ‘Prix Juste Producteur’, wat de kwaliteit van de handelsrelatie tussen de kweker en de koper garandeert aan de hand van 15 criteria, waaronder een prijs die wordt bepaald aan de hand van de productiekosten.

 

Een lokale en transparante keten. Van het leggen van de eieren (Tenneville, Wasseiges, Huy) tot op het bord van de consument, via de broederij (L’œuf d’or in Andenne), de kippenstallen (40 Waalse en 2 Luxemburgse kwekers), de voederfabriek (coöperatie SCAR in het Land van Herve) en het slachthuis (Ardenne Volaille in Bertrix), is de keten van Coq des Prés in de regio verankerd en is de traceerbaarheid verzekerd.

Strikt gecontroleerde BIO-specificaties. De strikt gecontroleerde specificaties garanderen met name de toegang tot een uitgestrekte buitenweide, een lage bezettingsdichtheid, biologisch voeder zonder GGO’s of synthetische verbindingen en een traag groeiend, winterhard ras. Een onafhankelijke instantie voert regelmatig controles uit. Socopro licht hier toe wat de biologische specificaties inhouden.

 

EN NOG VEEL MEER!

Kwaliteitsvoer uit de buurt. De grondstoffen worden gekozen op basis van hun kwaliteit en niet hun prijs. Alle granen worden in België en in de buurlanden geteeld. Soja afkomstig uit China en Zuid-Amerika is uit den boze: het gewas komt bij voorkeur uit Europa. Op die manier verkleinen we onze ecologische voetafdruk en verbeteren we de gezondheid van onze kippen!

Een programma voor de ontwikkeling van pluimveeweiden. Met de aanplanting van bomen en heggen worden de kippen gestimuleerd om de hele weide te verkennen. De inrichting van buitenrennen biedt heel wat voordelen: meer dierenwelzijn, diversificatie van de productie, vermindering van de ecologische voetafdruk van het bedrijf, verbetering van de biodiversiteit en een positief effect op het landschap.

Uitsluitend natuurlijk geventileerde pluimveestallen. Het impliceert meer openingen en dus meer licht in de kippenstal. Het energieverbruik is ook lager dan bij een mechanisch ventilatiesysteem.

Gezondheid door preventie en natuurlijke zorg. Voorkomen is beter dan genezen! Naast de biologische specificaties, kwaliteitsvoer en de toegang tot een weide met aanplantingen, zorgen een nauwgezette technische opvolging en het gebruik van etherische oliën en fytotherapie voor een goede gezondheid en het welzijn van de Coq des Prés-kippen!

 

Coq des Prés garandeert dus een stevigere en smakelijkere kip, zoals onze grootouders ze vroeger bereidden. Ook enkele grote chef-koks zijn vol lof !