fbpx

De grote punten van het lastenboek:

  • Verplichting om traag groeiende stammen te gebruiken,
  • Minimumleeftijd voor het slachten: 70 dagen
  • Maximumdensiteit in het kweekgebouw: 10 kippen/m²,
  • Minimumruimte voor het buitenparcours: 4 m²/kip,
  • Verplichting van een buitenparcours gedurende minstens 1/3 van het leven van de dieren, -> bij Coq des Prés worden de kwekers aangemoedigd om de luiken open te doen vanaf de 5e levensweek van de kip!
  • Buitenparcours vooral met vegetatie, voorzien van beveiligingsuitrusting en die de dieren in staat stelt vlot toegang te hebben tot dedrink- en voederbakken in voldoende aantallen,
  • Niet meer dan 4 800 kippen per houder,
  • Plantaardige voeding (minstens 65% granen), zonder OGM, verbod op synthetische aminozuren,
  • Verbod op allopathische synthetische dierengeneesmiddelen en antibiotica voor preventieve behandelingen,
  • Bij voorkeur gebruik van fytotherapeutische en homeopatische producten, alsook van oligo-elementen indien er curatieve behandelingen nodig zijn.

U vindt alle details van het lastenboek op de volgende sites:

De traceerbaarheid, een wettelijke verplichting, wordt nageleefd en stelt ons in staat terug te gaan tot de hoogste schakel van de productieketen.